tree tops

Benvinguts al nostre web corporatiu

   Nexo Sistemas de Gestión, S.L. neix a finals de l'any 2001 amb la intenció d'oferir a tots els seus clients no només els serveis de comptabilitat i fiscalitat, sinó també tot un ampli servei d'informàtica (hardware i software) que, aplicada a l'empresa, els permeti una major eficiència en el seu procés productiu, control del magatzem, rapidesa i efectivitat en tot el control administratiu.

         

         

   'Nexo Sistemas de Gestión, S.L.' gràcies al seu acord comercial amb l'empresa Dimoni Software del grup EXACT SOFTWARE, li ofereix tot una sèrie de productes de la marca Dimoni-Exact Software, tant per a Pymes com per a grans empreses, d'àmbit nacional o multinacional. Tots els seus programes són aptes per les noves tecnologies, com Internet, possibilitant el treball a distància, des de casa, unificant tot el treball baix una sola central, d'aquesta manera l'empresa pot tenir multituds de delegacions ubicades a qualsevol part del món. A l'any 2003 Nexo Sistemas de Gestión, S.L. per fomentar els serveis de hardware y de software es diversifica creant una nova societat que actualment s'anomena Iq2 Informàtica, SL i que s'encarrega de l'aplicació informàtica al servei de les empreses i dels autònoms. Queda així Nexo Sistemas de Gestión, S.L. com a responsable dels seus serveis comptables, fiscals i administratius.